• Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri,

 • İlgili bakanlıklar,

 • Üniversite öğrencileri,

 • Araştırma ve uygulama merkezleri,

 • Sivil toplum kuruluşları

 • Su ürünleri müstahsilleri,

 • Ticaret ve Deniz Ticaret Odaları,

 • Sanayi Odaları,

 • Arıtma teknolojileri firmaları,

 • Endüstriyel su ürünleri ve balıkçılık firmaları,

 • Sürdürülebilir finans ve gıda şirketleri,

 • Çevre ve Su Ürünleri Enstitüleri

 • Çevre Mühendisleri,

 • Su Ürünleri Mühendisleri